311[07]

Wykaz modułów i jednostek modułowych TECHNIK ELEKTRONIK

Symbol jednostki modułowej

Zestawienie modułów i jednostek modułowych

-

Moduł 311[07].01

Badanie obwodów elektrycznych

311[07].01.01

Przygotowanie do bezpiecznej pracy

311[07].01.02

Badanie obwodów prądu stałego

311[07].01.03

Badanie obwodów prądu zmiennego

311[07].01.04

Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych

-

Moduł 311[07].02

Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych

311[07].02.01

Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów

311[07].02.02

Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów

311[07].02.03

Badanie elementów i układów automatyki

-

Moduł 311[07].Z1

Badanie układów analogowych

311[07].Z1.01

Badanie wzmacniaczy tranzystorowych

311[07].Z1.02

Badanie liniowych układów scalonych

311[07].Z1.03

Badanie generatorów

311[07].Z1.04

Badanie zasilaczy

-

Moduł 311[07].Z2

Badanie układów cyfrowych

311[07].Z2.01

Badanie podstawowych układów cyfrowych

311[07].Z2.02

Badanie układów uzależnień czasowych

311[07].Z2.03

Badanie układów sprzęgających

311[07].Z2.04

Badanie układów transmisji sygnałów

-

Moduł 311[07].Z3

Badanie elementów i urządzeń automatyki

311[07].Z3.01

Badanie czujników i przetworników przemysłowych

311[07].Z3.02

Badanie elementów i urządzeń wykonawczych

311[07].Z3.03

Badanie układów sterowania ze sterownikiem PLC

311[07].Z3.04

Badanie regulatorów ciągłych

311[07].Z3.05

Badanie regulatorów nieliniowych

-

Moduł 311[07].Z4

Badanie układów mikroprocesorowych

311[07].Z4.01

Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze

311[07].Z4.02

Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera

311[07].Z4.03

Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera

-

Moduł 311[07].Z5

Eksploatowanie przyrządów pomiarowych

311[07].Z5.01

Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

311[07].Z5.02

Eksploatowanie oscyloskopów

311[07].Z5.03

Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mierników RLC

311[07].Z5.04

Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej

-

Moduł 311[07].Z6

Montowanie i eksploatowanie urządzeń audiowizualnych

311[07].Z6.01

Badanie odbiornika radiowego

311[07].Z6.02

Badanie odbiornika telewizyjnego

311[07].Z6.03

Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej

311[07].Z6.04

Instalowanie i programowanie urządzeń audio

311[07].Z6.05

Instalowanie i programowanie urządzeń video

311[07].Z6.06

Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej

311[07].Z6.07

Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej

311[07].Z6.08

Montowanie i badanie instalacji domofonowej

311[07].Z6.09

Montowanie i badanie systemu telewizji użytkowej

-

Moduł 311[07].Z7

Montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej

311[07].Z7.01

Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki

311[07].Z7.02

Badanie układów sterowania z regulatorami ciągłymi

311[07].Z7.03

Badanie układów sterowania z regulatorami nieciągłymi

-

Moduł 311[07].Z8

Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej

311[07].Z8.01

Montowanie i uruchamianie komputera

311[07].Z8.02

Instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego

311[07].Z8.03

Instalowanie i konfigurowanie sieci

311[07].Z8.04

Instalowanie urządzeń peryferyjnych

311[07].Z8.05

Testowanie, diagnozowanie i wymiana podzespołów

311[07].Z8.06

Stosowanie dyskowych programów narzędziowych

-

Moduł 311[07].S1

Sieci przemysłowe układów automatyki

311[07].S1.01

Montowanie i eksploatowanie rozproszonych układów sterowania

311[07].S1.02

Sterowanie złożonymi sekwencjami technologicznymi z wykorzystaniem sterowników PLC pracujących w sieci przemysłowej